Өткенді ескере, болашаққа ұмтылу
БІЗГЕ Қосылыңыз
Біздің үлкен отбасымызға қосылыңыз!
ЮНЕСКО КЛУБЫН АШУ

ЮНЕСКО Клубын ашу

  ЮНЕСКО Клубы өтеу келісім шарты бойынша, клубта қамтылмастан бес және одан да артық адам болу керек, олардың үштен кем дегені долу толық жасқа ие болуы керек.

 • 1. ЮНЕСКО Клубын жасау мақсатындағы өтінім Президенттік Казақстан ЮНЕСКО Клубтарының Ұлттық Федерациясының атына Жариялар құжатына қосылуымен Баспасөз органдарына қарсылас беріледі:
 • — копия документов, регламентирующих деятельность учреждения;
 • — информация о работе учреждения за предшествующий период;
 • — проект плана деятельности в качестве клуба ЮНЕСКО на предстоящий календарный год;
 • — Ф.И.О. руководства клуба с указанием полной контактной информации.
 • 2. Федерацияның Секретариаты қарсылас басшы, Федерацияның уполномочені президенті мен ЮНЕСКО Клубының мұндағы региондық нысаналары санатына байланысты жасау туралы өтінішті қарау. Бұл процесс кезінде учреждение, ЮНЕСКО клубына қойылатын талаптарға сәйкес екендігі табылуы көрсетіледі.
 • 3. Федерациялық басшылықтың уполномочені, Федерациялық басшылықтың келесі Заседаниясына өз ұсыныстарын келтіреді. Учреждениенің нысанаға, басшылықтың Заседаниясының уақыттары мен орны туралы хабарланады және берілген сұрақты талқылануына қатысуға болады.
 • 4. Басшылықтың келесі Заседанында талқыланудың нәтижелері бойынша, учрежденіең ЮНЕСКО Клубын құрылату үшін клуб-кандидат ретінде статусын беру туралы қарар қабылдайды немесе учреждениенің ЮНЕСКО Клубын құру үрдісінің басталуына кепілдік берілмейді.
 • 5. Федерациялық басшылық ЮНЕСКО Клубын құрылату үшін клуб-кандидаттың негізінде ЮНЕСКО Клубының мүшелерін Федерацияның мүшелері ретінде қабылдау туралы қарар қабылдайды.
 • 6. Федерациялық басшылық клуб-кандидаттың негізінде ЮНЕСКО Клубын құру туралы қарарды, рекомендацияларды және оларды орындау уақытымен ұсынату жолында кейберіп отырып, талқылаудың нөшіпті нәтижелері бойынша клубты құрудан бас тарту туралы қарар қабылдай алады.
 • 7. Жаңа құрылған ЮНЕСКО Клубына сертификат және оның атаулы табличкасы белгіленген нұсқа бойынша беріледі.
 • 8. Қалайсыздық бірлестікке (облыс/республикалық маңызы бар қалалар) кем дегенде 7 әрекеттегі ЮНЕСКО Клубы болса, Регионалдық нысанды жасау мүмкіндігі бар, олардың жұмысы Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО Клубтары Федерациясының Мемлекеттік Құқықшаға сәйкес тезгеріледі және 2016 жылдың 1 мамырдан басталатын «Федерацияның Регионалдық нысандары жөніндегі Талаптар туралы» дайындалады.
СЕР

СЕР

 • Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО как организация, занимающаяся не коммерческой деятельностью, осуществляет все свои проекты при широкой поддержке государственных структур и бизнес сектора. Программы носят полностью социальный характер и нацелены на развитие талантливой молодежи Казахстана и других регионов.
 • Шығармашылық іс-шара арқылы, «Қазақстандағы ҰНЕСКО Мақтаныштық Партнері» мақсатында статус беру жүйесі жұмыс жасайды.
 • Егер компанияның мақсаттары мен мүдделері біздіктермен сәйкес келеді, жауаптарыңызды партнердікке өткізу үшін өтініш қалдырыңыз!

Секретарлық офис байланыстары:

 • +7 727 394 32 32
 • +7 700 394 32 32
 • kazfuca@gmail.com
ВОЛОНТЕРЛІК ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМДАМА

ВОЛОНТЕРЛІК ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМДАМА

 • Құрметті волонтерлер,
 • Выражаем вам благодарность за проявленный интерес к деятельности Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО. Став нашим волонтером, вы обязуетесь взять ответственность за распространение идеалов ЮНЕСКО и ООН во благо мира и добра в нашем обществе.
 • Сіздің білімдеріңіз біздің жобаларымызды жетілдіруге көмек көрсетеді, дамыту іс-шараларын жоғары деңгейде орындауға мүмкіндік береді және Сізге айырмашылықсыз ұзақ уақытты жаттатқаныңыз үшін сенімді көрінеді, себебі Сіздің Федерациядағы жұмысыңыз талантты жас молоды үрлерді дамыту және қолдау ісіне тағы бір қойымдылық етіп табылады.
 • Қазақстан ҰНЕСКО Клубтарының волонтері болу үшін Сізге анкетаны толтыру және өз туралы мәліметтеріңізді қалдыру қажет. Астыдағы сілтемеге қарайтын болыңыз.
 • Анкетаны толтыру