Мақсат және міндеттеріміз

Қазақстандық Ұлттық ЮНЕСКО Клубтарының Федерациясының мақсаты:

  • ЮНЕСКО идеалдарын, ең алдымен, бейбітшілікті, төзімділікті, ізгілікті насихаттау, сондай-ақ бейбітшілік идеяларын тарату үшін жауапкершілікті сезіну;;

Қазақстандық Ұлттық ЮНЕСКО Клубтарының Федерациясының міндеті:

  • Әлем халқын жалпы әдеттілікті, заң, адам құқығын, түпкі азаттықты сақтау мақсатымен білім, ғылым және мәдениет арқылы ынтымақтастық негізінде құрылған бейбіт қоғамды дамытуға әсер ету, сондай-ақ, нәсіл жыныс, ұлт, тіл және дін белгілерін кемсітпей, мәдени теңдікпен қамтамасыз ету. 

Қазақстандық Ұлттық ЮНЕСКО Клубтарының Федерациясының қызмет мәні:

  • Қазақстандағы ЮНЕСКО жобаларын ынталандыру, жоспарлау және бағалау; 
  • ЮНЕСКО Клубтарының ашылуына көмектесу және оларды қабылдау;
  • ЮНЕСКО Клубтарының мүшелеріне оқуда қолдау көрсету; 
  • Клубтар мен ЮНСЕКО-ның Қауымдастырылған мектептері арасында ынтымақтастықты қолдау; 
  • Ғылым, мәдениет, білім салаларында баспа қызметті орындау; 
  • Қоғамдық пікірді білу мақсатымен сауалнама, сондай-ақ басқа да зерттеулерді жүргізу; 
  • ЮНЕСКО талқылайтын сұрақтар бойынша білім және тренингті бағдарламалар мен семинар өткізу; 
  • Балалар, жас-өспірімдер және ересектер арасында кәсіби біліктік, ғылыми, мәдени алысу бойынша жобаларды дайындау және ұйымдастыру.